Lutz MMS/MSL – SS 41


Veilige apparatuur is een must op gevaarlijke locaties. De explosieveilige modellen van Lutz vat pompen bieden een optimale bescherming bij het werken met licht ontvlambare, brandbare stoffen en bij het werken in explosiegevaarlijke omgevingen. Ze voldoen aan de Noord-Amerikaanse veiligheidscertificering volgens UL (USA) en cUL (Canada).

Toepassen en eigenschappen

Ideaal voor de overdracht van licht ontvlambare en licht viskeuze vloeistoffen op gevaarlijke locaties.

Mechanische asafdichting of afdichtingloze constructie.

Geschikt voor het verpompen van vloeistoffen zoals benzine, oplosmiddelen, alcoholen, aminen, benzeen, tolueen, xyleen, verven en lakken, enz.

zie (technische) brochure voor meer informatie.


Categorieën: , .