Centrifugaal pompen

Centrifugaalpompen verpompen de vloeistof door middel van centrifugaalkrachten. De eenvoudigste centrifugaalpomp bestaat uit een waaier die in een pomphuis kan ronddraaien. Op het pomphuis zijn de zuigleiding en de persleiding aangesloten.

De centrifugaalpomp is een van de meest gebruikte pompen, vooral voor het transport van vloeistoffen, zonder druk toe te voegen. De pomp wordt gebruikt in de procesindustrie, maar ook in de winning en zuivering van drinkwater en de verwerking van afvalwater en wordt ook vaak toegepast op baggerschepen.

Door het toerental van de pomp te variëren middels een variabele aandrijving of een frequentieregeling kunnen veel verschillende bedrijfspunten ingesteld worden.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met ons.

De verschillende categorieën centrifugaal pompen kunt u hieronder vinden. Op elke pagina staat specifieke informatie, merken en modellen van over dit soort centrifugaalpomp.

Centrifugaal pompen